”Be who you want to be.” 

Jag tycker det är bra att bokstäverna som är suddade (”Remember who you wanted to be”) är suddade, inte för att gårdagens tankar om vilka vi ville vara alltid är dåliga, men för att de är gårdagens tankar.

Det ÄR en väldigt stor klyscha som vi alla har hört 50 000 gånger, men jag tror på entreprenören Sam Ovens när han säger att ”the biggest blocker of your success is always yourself.”

Och ”success” i detta fall är INTE bara framgång vad gäller hur mycket pengar vi har på banken, storleken av vårt hus, eller hur välvaxad vår nya Rolls Royce är. 

Alltså, ”Det största hindret för din [glädje, sociala färdighet, initiativtagarförmåga, produktivitet, livsnjutning <vad du än vill vara/göra/ha>] är alltid du själv.”

Är vi vårt största hinder för att vi är inkompetenta, oförmögna att göra rätt? Nej. Vi är, tror jag, vårt största hinder för att vi lever kvar i gårdagen och applicerar gårdagens mönster på idag.

Vi applicerar gårdagens mönster… om vem jag är, vad jag brukar göra, vad jag brukar säga, hur jag brukar reagera när X händer, vad som brukar hända när Y inträffar, hur jag brukar se ut, vad jag tänker om mig själv, vad jag anser att jag är kapabel till… på idag.

Vi tar med oss gårdagens ”brukar” till idag, och glömmer bort att alla dessa ”brukar” inte är fasta kedjor vi är slaviskt bundna till, men lösa mönster vi har kommit att bli bekväma i.

DU ÄR INTE DIN GÅRDAG.

Jag hörde en podd för några månader sedan, där personen som intervjuades beskrev en spirituell guru som gick runt och hälsade på folk sägandes ”Hej, jag är ingen.”

Det är uppenbarligen lite av ett extremfall, men jag gillar poängen att gurun alltid går runt lite som ett blankt blad, på så vis att han aldrig låter sig själv vara bunden av sin gårdag och de förväntningar den medför – dels förväntningarna av andra, men framförallt de av sig själv.

Jag föreslår inte att vi släpper hela vår identitet, och byter ut våra namn mot ”ingen.” Endast att vi utgår från vad vi idag vill vara & göra istället för vad vi igår brukade vara & göra.

Obekvämt? Stundtals, säkerligen. Det är du som bryter dig loss från gårdagen.

Be who you want to be.