Vad/Vem kan du säga nej till, så att du får mer tid, energi, utrymme att göra det du vill göra?

🌞 Nej gynnar dig produktivitetsmässigt (ökat fokus istället för att sprida ut dig tunn).
🌞 Nej gynnar dig njutningsmässigt (mer utrymme för det du hellre gör).
🌞 Nej gynnar dig även socialt (ingen part tjänar på att du är en dörrmatta som aldrig sätter gränser och ger plats åt dina preferenser).

Nej ger dig makt, och påminner dig om att det är ditt liv. Använd det. 😎💣💥