Här är ett grymt utdrag från Henepola Gunaratanas bok Mindfulness in Plain English som handlar om att lätta lite på våra FÖRVÄNTNINGAR när vi börjar meditera 😎 :

Svenska (översatt av yours truly):

”Avancerade meditatörer är överlag gladlynta människor. De har en av de mest värdefulla av alla skatter: ett sinne för humor. Det är inte den ytliga kvicka-repliker-humor som programledare har. 

Det är ett riktigt sinne för humor. De kan skratta åt sina egna mänskliga misslyckanden. De kan skratta åt personliga katastrofer. Nybörjare inom meditation är ofta för seriösa för sitt eget bästa. Så skratta lite.

Det är viktigt att lära dig att slappna av i din session, att slappna av in i meditationen. Du behöver lära dig att flyta med vad som än händer. Du kan inte göra det om du är väldigt spänd och strävandes, och tar allt på så väldigt, väldigt stort allvar.

Nya meditatörer är ofta ivriga för resultat. De är fyllda med enorma och uppblåsta förväntningar. De dyker rakt ned och förväntar sig enorma resultat på nolltid. De pressar. De spänner. De svettas och strävar, och det hela är så otroligt, otroligt bittert och stelt. Detta tillstånd av anspänning är den direkta motsatsen av mindfulness.

Så naturligtvis uppnår de inte mycket. Sedan bestämmer sig de för att denna meditationsgrej inte var särskilt upphetsande trots allt. Det gav dem inte det de ville ha. De kastar det åt sidan. […]

Nybörjarens förväntningar är per definition [som nybörjare] orealistiska och oinformerade. Som en nybörjare till meditation kommer han eller hon förvänta sig helt fel saker, och dessa förväntningar gör dig inte något bra alls. De hamnar i vägen.

Att försöka för hårt leder till stelhet och missnöje, till skuldkänslor och självfördömande. När du försöker för hårt blir ditt ansträngande mekaniskt, och det besegrar mindfulness innan det ens hinner börja. Du ombeds klokt att släppa allt det. Släpp dina förväntningar och strävanden. 

Meditera helt enkelt med en stadig och balanserad ansträngning. Njut av din meditation och tyng inte ned dig själv med svett och kämpande. Var bara mindful. Meditationen i sig kommer ta hand om framtiden.”


Engelska (original, med ovanstående […] inkluderat):

Problem 9: Trying Too Hard

”Advanced meditators are generally found to be pretty jovial men and women. They possess that most valuable of all human treasures, a sense of humor. It is not the superficial witty repartee of the talk show host. It is a real sense of humor. They can laugh at their own human failures. They can chuckle at personal disasters. Beginners in meditation are often much too serious for their own good. So laugh a little. It is important to learn to loosen up in your session, to relax into your meditation. You need to learn to flow with whatever happens. You can’t do that if you are tensed and striving, taking it all so very, very seriously. New meditators are often overly eager for results. They are full of enormous and inflated expectations. They jump right in and expect incredible results in no time flat. They push. They tense. They sweat and strain, and it is all so terribly, terribly grim and solemn. This state of tension is the direct antithesis of mindfulness. So naturally they achieve little. Then they decide that this meditation is not so exciting after all. It did not give them what they wanted. They chuck it aside. It should be pointed out that you learn about meditation only by meditating. You learn what meditation is all about and where it leads only through direct experience of the thing itself. Therefore the beginner does not know where he is headed because he has developed little sense of where his practice is leading.

The novice’s expectation is inherently unrealistic and uninformed. As a newcomer to meditation, he or she would expect all the wrong things, and those expectations do you no good at all. They get in the way. Trying too hard leads to rigidity and unhappiness, to guilt and self-condemnation. When you are trying too hard, your effort becomes mechanical and that defeats mindfulness before it even gets started. You are well-advised to drop all that. Drop your expectations and straining. Simply meditate with a steady and balanced effort. Enjoy your meditation and don’t load yourself down with sweat and struggles. Just be mindful. The meditation itself will take care of the future.”


P.S. Jag tror att du är en livsnjutare. I alla fall, att du ämnar att vara mer av en livsnjutare. Det är därför du läser denna hemsida, och det är därför jag skriver på den. Men varken du eller jag är alltid här, inne på denna sida. Oftare är vi inne på våra sociala medier. På Personlig Utveckling Nus Facebooksida lägger jag upp både dessa blogginlägg (med en härlig bild), samt mer lättuggat innehåll som gör att du förblir inspirerad och informerad i din strävan efter mer livsnjutning – allt i bekvämligheten av ditt nyhetsflöde. Gilla gärna sidan för att ta del av dem (och, om du vill, hålla en dialog med mig, vilket jag skulle tycka vore jättekul). Förstås kan du avgilla när du vill. Hoppas vi ses där. ☀️