Syfte Personlig Utveckling Nu

”Its not just getting up to get up, it’s getting up for the 10 year higher purpose that I’m moving towards”
“Att inte bara gå upp på morgonen för att gå upp, men att gå upp för det 10-år-framåt högre syfte jag rör mig mot.”
– Brad Branson

Varför går du upp på morgonen? (Ju snabbare och mer säkert vi kan besvara detta, desto mindre lockande blir snoozeknappen. Ju långsammare och mindre säkert vi kan besvara det… ja, du förstår. 😎)