“The shortest and best way to make your fortune is to let people see clearly that it is in their interests to promote yours.” (bild)
– Jean de La Bruyère

“Det kortaste och bästa sättet att skapa din förmögenhet är att låta andra se tydligt att det är i deras intresse att främja ditt.”

Vi blir inte befordrade utav sympati. Vår försäljning kommer inte öka för att kunden tycker synd om oss. Befordran kommer och försäljningen ökar när människorna bakom dessa handlingar finner att det är i DERAS intresse att genomföra dem.

Befordran kommer när du skapar så pass mycket värde för företaget att det VILL ha dig i en bättre position. Produkten säljs när kunden finner så pass mycket värde i produkten att han/hon själv VILL betala dig för den.

Och det är inte omöjligt att denna princip gäller för det mesta. Sunt förnuft. 😎☀️