“Collectively, virtues that make possible the accomplishment of personally valued goals have also been called ‘self-management skills.’”

“Tillsammans har dygder som möjliggör uppnåelsen av personligt värderade mål även kallats ‘self-management skills.’”
– Angela Duckworth, Grit

Älskar denna tanke. När det gäller att uppnå dina personliga mål, hur bra manager är du av dig själv? Hur finslipad är din förmåga att styra dig själv, att göra det du vill få gjort?