“[J.P. Morgan] could, he said, do a year’s work in nine months but not in twelve. […] He saw nothing macho about refusing holidays. 

”Han sade att han kunde göra ett års arbete på nio månader men inte på tolv. […] Han såg inget macho i att vägra semestrar.”
– Jean Strouse, Morgan: American Financier