Personlig Utveckling Nu

Personlig utveckling för ett älskvärt liv

Författaren Malcolm Gladwells tanke om när vi dömer andra utefter deras svagheter

Författaren Malcom Gladwell, intervjuad av Tim Ferriss:

 

Inglés

[Malcolm]: ”So, when you observe or measure someone’s natural inclinations, you haven’t got a picture of them because you don’t know what they do with those natural inclinations. Right?

”So it turns out that one of the most important things about me is how obsessed I am with those two flaws of mine.

”So identifying those as my natural inclinations tells you exactly the opposite about me.”

[Tim]: – ”Because you’re compensating, by developing the opposite?”

[Malcolm]: ”I am massively compensating for them all day long. I’m obsessed with compensating for it.”

 

Sueco

[Malcolm]: “Så, när du observerar eller mäter någons naturliga tendenser har du inte en bild av dem eftersom du inte vet vad de gör med dessa tendenser. Eller hur?

”Så, det visar sig att en av de viktigaste sakerna om mig är hur besatt jag är med de där två bristerna jag har.

”Så att identifiera dem som mina naturliga tendenser säger dig det exakt motsatta om mig.”

[Tim]: – ”Eftersom du kompenserar, genom att utveckla det motsatta?”

[Malcolm]: ”Jag kompenserar enormt mycket för dem, varje dag. Jag är besatt av att kompensera för dem.”