”Who you think you are is also intimately connected with how you see yourself treated by others. Many people complain that others do not treat them well enough. ‘I don’t get any respect, attention, recognition, acknowledgment,’ they say. ‘I’m being taken for granted.’ When people are kind, they suspect hidden motives. ‘Others want to manipulate me, take advantage of me. Nobody loves me.’

Who they think they are is this: ‘I am a needy ‘little me’ whose needs are not being met.’ This basic misperception of who they are creates dysfunction in all their relationships. They believe they have nothing to give and that the world or other people are withholding from them what they need. Their entire reality is based on an illusory sense of who they are. It sabotages situations, mars all relationships. If the thought of lack – whether it be money, recognition, or love – has become part of who you think you are, you will always experience lack. Rather than acknowledge the good that is already in your life, all you see is lack. Acknowledging the good that is already in your life is the foundation for all abundance. The fact is: Whatever you think the world is withholding from you, you are withholding from the world. You are withholding it because deep down you think you are small and that you have nothing to give.

Try this for a couple of weeks and see how it changes your reality: Whatever you think people are withholding from you ­- praise, appreciation, assistance, loving care, and so on – give it to them. You don’t have it? Just act as if you had it, and it will come. Then, soon after you start giving, you will start receiving. You cannot receive what you don’t give. Outflow determines inflow. Whatever you think the world is withholding from you, you already have, but unless you allow it to flow out, you won’t even know that you have it.”
– Eckhart Tolle, A New Earth

Eller, om du så föredrar, på svenska:

”Vem du tror att du är är djupt länkat till hur du anser att du behandlas av andra. Många klagar på att andra inte behandlar dem bra nog. ‘Jag får ingen respekt, uppmärksamhet, bekräftelse,’ säger de. ‘De tar mig för givet.’ När människor sedan är snälla mot dem, misstänker de dolda motiv. ‘Andra vill manipulera mig, utnyttja mig. Ingen älskar mig.’ 

Detta är vad de tror att de är: ‘Jag är ett behövande ‘litet jag’ vars behov inte tillgodoses.’ Detta fundamentala missförstånd om vem de är skapar dysfunktionalitet i alla deras förhållanden. De tror att de inte har något att ge och att världen eller andra människor undanhåller dem det de behöver. Deras hela verklighet baseras på en illusorisk, falsk bild om vem de är. Det saboterar situationer och skadar förhållanden. Om tanken av brist – vare sig det handlar om pengar, bekräftelse, eller kärlek – har blivit del av vem du tror att du är, kommer du alltid uppleva brist. Istället för att erkänna det bra som redan finns i ditt liv, ser du bara brist. Att erkänna det bra som redan finns i ditt liv är grunden för all rikedom [inte bara finansiell sådan]. Faktum är: Vad du än tror att världen undanhåller från dig, undanhåller du från världen. Du undanhåller det eftersom du djupt nere tror att du är liten och att du inte har någonting att ge. 

Prova detta i ett par veckor och se hur det förändrar din verklighet: Vad du än tror att andra undanhåller från dig – lovord, uppskattning, stöd, älskande omtanke, och så vidare – ge det till dem. Har du inte dessa saker? Agera som om du har dem, och så kommer de komma. Sedan, snart efter att du har börjat ge, kommer du börja få. Du kan inte få det du inte ger. Utflödet bestämmer inflödet. Vad du än tror att världen undanhåller från dig har du redan, men om du inte tillåter det att flöda ut kommer du aldrig veta att du har det.”
– Eckhart Tolle, A New Earth (översatt utdrag ur dess engelska version)


P.S. Jag tror att du är en livsnjutare. I alla fall, att du ämnar att vara mer av en livsnjutare. Det är därför du läser denna hemsida, och det är därför jag skriver på den. Men varken du eller jag är alltid här, inne på denna sida. Oftare är vi inne på våra sociala medier. På Personlig Utveckling Nus Facebooksida lägger jag upp både dessa blogginlägg (med en härlig bild), samt mer lättuggat innehåll som gör att du förblir inspirerad och informerad i din strävan efter mer livsnjutning – allt i bekvämligheten av ditt nyhetsflöde. Gilla gärna sidan för att ta del av dem (och, om du vill, hålla en dialog med mig, vilket jag skulle tycka vore jättekul). Förstås kan du avgilla när du vill. Hoppas vi ses där. ☀️