För ett par tre månader sedan läste jag en intressant tanke i Brené Browns bok The Gifts of Imperfection som sådde fröet till ett stort tankeskifte.

I boken presenterar Brené idén om att vår benägenhet att skicka ut kärlek och bra vibbar till andra är direkt länkad till vår självkänsla för tillfället – eller, formulerat annorlunda, hur värdiga vi känner oss andras kärlek.

Bland annat skriver hon: ”Love is not something we give or get; it is something that we nurture and grow, a connection that can only be cultivated between two people when it exists within each one of them – we can only love others as much as we love ourselves.”

”We can only love others as much as we love ourselves.” Jag vet att du har hört det sexton tusen gånger (à la klyschan ”Man måste älska sig själv innan man kan älska någon annan”), men stay with me.

Min poäng har att göra med ditt tankesätt när andra är kalla gentemot dig. När andra inte skickar ut kärlek och bra vibbar, när de kanske till och med är arga, upprörda, tillbakadragna mot dig. Istället för att fastna i människans vanliga tankar (som ”Vad har jag gjort nudå?”), kan det vara så att personen är arg, upprörd, tillbakadragen för att han ej känner sig värdig av din kärlek? Kan det vara så att personen tänker att han, i dina ögon just nu, framstår som ond, dum, otacksam, odräglig, och att denna tanke säger honom både att han – som ett resultat av denna ondska, dumhet, otacksamhet, odräglighet – varken är i en position att skicka ut sin egen kärlek eller vara värdig ett mottagande av andras kärlek?

Summa summarum är att det ibland kan kännas långsökt att ge – inte minst ta – kärlek när vi mår risigt själva. Så, nästa gång en person är kall mot dig, fråga dig själv hur du kan få honom att känna sig mer värdig av din kärlek. Istället för att ryta till och försöka stänga ned hans dåliga humör, försök öppna up honom till vetskapen om han är grym. Visa honom det. Visa honom att han inte bara har rätt att skicka ut sina bra vibbar, men även motta dina – även om han ibland är lite kall.  😎