”When you want to hurry something, that means you no longer care about it and want to get on to other things.”
– Robert Pirsig

”When you speed up and stop liking it, just wanting to finish, slow down. Become slower and start enjoying the movement. Once you get to the pleasure, repeat the pleasure. This is how it is supposed to be.”
– Jerzy Gregorek (Parafras)

När vi är i detta nästintill stissiga tillstånd är det ofta svårt att komma på oss själva. Vi vill göra färdigt det vi just nu gör. Vi vill komma vidare till nästa grej. Och sedan, görandes denna nästa grej, vill vi få det gjort och börjar invänta nästa grej. Och sedan, görandes denna nästa grej… Du förstår.

Sakta ned. Om än bara lite. Om än bara i tanken. Gör det du gör. Hitta njutningen. ☀️

”We should appreciate what we are doing. There is no preparation for something else.”
– Dogen