”One of history’s few iron laws is that luxuries tend to become necessities and to spawn new obligations. Once people get used to a certain luxury, they take it for granted. Then they begin to count on it. Finally they reach a point where they can’t live without it.”
– Yuval Noah Harari, Sapiens

”En av historiens få järnlagar är att lyxigheter brukar bli nödvändigheter och ge upphov till nya skyldigheter. När människor vänjer sig vid en lyxighet, börjar de ta den för givet. Sedan börjar de räkna med den. Till slut når de ett skede där de inte kan leva utan den.”

Harari tar sedan upp i boken hur ett av vetenskapens största fynd på senare tid är att vårt välmående stor del verkar hänga på förhållandet mellan våra objektiva omständigheter och våra subjektiva förväntningar. Så, för en glad tillvaro, var vaksam så att du inte skapar skyhöga förväntningar som dina omständigheter får det svårt att leva upp till😎