Personlig Utveckling Nu

Personlig utveckling för ett älskvärt liv

Behöver vi verkligen andra för att avgöra vad som är bra eller inte bra?

”And what is good, Phædrus,
And what is not good…
Need we ask anyone to tell us these things?”
– Plato

Med andra ord, behöver vi verkligen vända oss till andra för att avgöra om något är ”bra” eller ”inte bra”?

Att detta citat är med här – på ett medium som inte bara ofta förespråkar att ta del av andras åsikter (såsom genom läsning) men även själv pumpar åsikter åt höger och vänster – kan onekligen verka lite ironiskt. Men jag tror att dess budskap är viktigt för oss, även om – kanske till och med speciellt om – vi har en hunger att lära oss av andra.

Innan du riktar din uppmärksamhet utåt för att luska ut om något är bra eller ej, fråga dig själv vad du tycker. Har du inte redan svaret?

Innan du dömer dig själv för det ena eller det andra, fråga dig själv om inte detta dömande sker enligt andra människors måttstockar – av vad andra tycker är bra eller ej. Fråga dig själv vad du tycker.

Innan du ser till andra för att avgöra om du ska börja eller sluta göra något, om du ”borde” (skitord) göra X eller Y, vad tycker du?

Självfallet är det ofta en 1000%-igt bra idé att se vad andra, mer erfarna människor har för råd att ge till någon i din situation, men låt oss använda dessa råd som en addition till vad du själv tycker och tänker – inte som en blind substitution för det. (Det brukar skita sig i längden. Eller brukar det? Prova själv. Avgör själv.) 😎