Ord som mening och syfte är allestädes närvarande när det kommer till personlig utveckling. (Inte minst på denna hemsida.)

Med det sagt är förvirringen kring dessa ord nog minst lika närvarande som orden i sig. Personligen tog det mig ärligt talat ett par år innan jag kunde säga att jag kunde påstå att jag hade ett grepp om vad de betydde, ett grepp som inte kom från att ha läst en definition men genom att ha upplevt dem first hand.

Men fastän definitionerna sällan är tillräckliga i sig är det svårt att veta om du strävar i rätt riktning om du inte först har definierat vad det är du strävar efter. Så låt oss försöka göra det.

Den bästa definitionen, den bästa förklaringen, av mening, syfte, vilket ord du än vill beskriva det med, jag har läst kommer från Tal Ben-Shahars bok Happier, och är i form av en tvåhövdad liknelse:

”Having a purpose, a goal that provides a sense of direction, imbues our individual actions with meaning – and from experiencing life as a collection of disjointed pieces, we begin to experience it as a masterpiece. An overarching purpose can unify individual activities, just like the overarching theme of a symphony unifies the individual notes.”

Mening/syfte är, med andra ord, enligt Tal Ben-Shahar, den riktning som enar till synes osammanhängande handlingar – mycket likt målningen som enar de till synes osammanhängande penseldragen, eller symfonin som enar de till synes osammanhängande noterna.

Och att försöka definiera det ytterligare tror jag är att låta sig begränsas av detaljer.  😎