”A mind full of conclusions has no room for expansion.”
– Tai Lopez (?)

“Why do you see the speck [fläck] in your neighbour’s eye, but do not notice the log in your own eye?”
– Matthew 7:3-5

”It is easy to see the faults of others, but difficult to see one’s own faults.”
– Buddha

Precis som Jonathan Haidt skriver i sin bok The Happiness Hypothesis (och vi ser i citaten ovan, varav två har snotts från den boken), har vi människor en tendens att tro att det som gäller för andra inte gäller för oss. Vi ser på oss själva som den minoritet som för någon anledning undgår statistiken, att vi är unika i ovanligt många anseenden, och, som Jesus säger, försummar därmed ofta att se bjälken i vårt öga fastän vi ser även den minsta lilla fläck i vår grannes.

Vetandes detta (förutsatt att du inte ser dig själv som unik även vad gäller det ovanstående) finns det en smart sak att ha i åtanke under vardagens gång: Läs (ta in information) som om allt du läser gäller dig.

Säkerligen kommer inte allt gälla för dig, men jag tror otvivelaktigt på att du, precis som jag och alla vi andra, har en tendens att annars omedvetet försumma en större del av det som faktiskt är applicerbart till dig i jämförelse med det lilla du, med detta i åtanke, tar in som kanske inte är det.