”Advice is that thing you ask for when you secretly know the answer and wish you didn’t.”
– Mike Rowe

Fastän jag inte anser att detta stämmer 100% av gångerna – kanske inte ens hälften av dem – tycker jag att Mike har en bra poäng.

Jag är allt för att läsa, samla råd, ta lärdomar av de som gått genom liknande erfarenheter, och så vidare, men jag tror att du precis som jag vet att vi i vissa stunder redan kan svaret på den fråga vi ställt oss själva. Vi kan redan svaret, men i ett försök att vända ryggen till och förneka det som är börjar vi jaga efter ytterligare information.

I dessa stunder, låt oss bli medvetna om vårt försök att fly situationen och istället välja att göra det bästa av den. Och detta gör vi inte genom att spekulera, men genom att agera.