”Heat not a furnace for your foe so hot, that it do singe yourself.”
– Shakespeare

”Hetta inte upp en eld för din fiende så het att du själv bränns,” något som är mycket likt det författaren Tara Brach skriver i sin bok Radical Acceptance: “We forgive for the freedom of our own heart.”

Innan du tillåter dig själv att gå runt och knapra på en stor bit förakt, hat, ilska, fråga dig själv om oförlåtelsen är värd skadan du tar av att göra det.