Här kommer ett litet utdrag – aningen parafraserat (=modifierat, i detta detta fall för att ge relevant innehåll) – ur Tony Robbins grymma bok Awaken the Giant Within om när Tony hjälpte sin vän, Jim, som var i en svacka – detta, genom att förändra hans ordval.

Först kommer ett lite en liten mer koncis version på svenska för dig som föredrar det; därefter är dess originalversion utskriven, vilken är något mer omfattande.  😎

 

Sueco


När han pratade märkte jag hur han beskrev hur deprimerad han var, eller hur deprimerande saker var, minst ett dussintal gånger under en tjugominutersperiod. Jag bestämde mig för att se hur snabbt en förändring av hans ordval kunde hjälpa honom förändra sitt tillstånd, så jag frågade: ”Är du verkligen deprimerad, eller känner du dig lite frustrerad?” Han sade, ”Jag känner mig väldigt frustrerad.”

Jag sade, ”För mig ser det ut som att du faktiskt gör några riktigt positiva förändringar som kommer leda till framsteg.” Efter hans instämmande beskrev jag den påverkan hans ord kan ha på hans emotionella tillstånd, och frågade ”Gör mig en tjänst, okej? Under de kommande tio dagarna, lova mig at du inte kommer använda ordet ‘deprimerad’ ens en gång. Om du börjar använda det, byt genast ut det med ett mer kraftgivande ord. Istället för ‘deprimerad,’ säg ‘Jag känner mig lite nere.’ Säg, ‘Jag är påväg upp,’ eller ‘Jag håller på att vända på saker och ting.’

Som ett experiment gick han med på detta, och du kan gissa vad som hände: ett simpelt skifte i hans ordval skiftade hans mönster fullständigt. Han gick aldrig ned till samma smärtnivå, och höll sig därmed i ett mer givande tillstånd. För två år sedan berättade Jim att han inte har känt sig deprimerad en dag sedan den gången eftersom han aldrig använder det ordet för att beskriva sin upplevelse.

Detta skildrar en fundamental sanning: orden vi använder har en enorm effekt på hur vi upplever verkligheten. Om du kontinuerligt börjar använda ett ord påverkar det hur du tänker – orden vi använder bär med sig mening och känsla.

Detta tar också upp poängen att vi behöver vara medvetna om de ord vi anammar från de runtomkring oss eller de vi väljer för oss själva. Om du använder fraser som ”Jag är självmordsbenägen” har du omedelbart höjt upp din emotionella smärta till en nivå som faktiskt kan hota din livskvalité. Eller, om du är i ett förhållande och du säger ”Jag drar” till din partner, har du skapat den väldigt verkliga möjligheten att förhållandet håller på att ta slut. Om du, å andra sidan, säger ”Jag är så otroligt frustrerad” eller ”Jag är arg” har du en mycket bättre chans att lösa situationen
– Tony Robbins, Awaken the Giant Within (översatt)

 

Inglés


Once you understand the power of words, you become highly sensitized not only to those you use, but to those that people around you use as well. […] I’ll never forget the first time I began to consciously use this technology. It was in helping a friend of mine named Jim, a very successful businessman who was going through some tough times.

As he talked, I noticed that he described how depressed he was, or how depressing things were, at least a dozen times in a twenty-minute period. I decided to see how quickly Transformational Vocabulary [Robbins etikett på hans teori om att ord påverkar vårt emotionella tillstånd] could help him to change his state, so I asked him, ”Are you really depressed, or are you feeling a little frustrated?” He said, ”I am feeling very frustrated.” I said, ”It looks to me like you’re actually making some very positive changes that will lead to progress.” Since he agreed, I described to him the impact his words might be having on his emotional state, and asked, ”Do me a favor, okay? For the next ten days, promise me you won’t use the word ‘depressed’ even once. If you begin to use it, immediately replace it with a more empowering word. Instead of ‘depressed,’ say, ‘I’m feeling a little bit down.’ Say, ‘I’m getting better,’ or ‘I’m turning things around.’

He agreed to commit to this as an experiment, and you can guess what happened: one simple shift in his words shifted his pattern completely. He no longer worked himself up to the same level of pain, and as a result, he stayed in more resourceful states. Two years later when I told Jim that I was writing about his experience in this book, he shared with me that he has not felt depressed one day since that time because he never uses that word to describe his experience. Remember, the beauty of Transformational Vocabulary is its utter simplicity. It’s truly profound knowledge—something so simple and universally applicable that the minute you use it, it can immediately increase the quality of your life.

This illustrates a fundamental truth: the words we use have a profound effect on our experience of reality. Once you begin to consistently use a word, it affects what you consider and how you think. The words that we use carry meaning and emotion.

This also brings up the point again that we need to be conscious of the words we adopt from those around us or those we select ourselves. If you use phrases like ”I’m suicidal” you have instantly raised your emotional pain to a level that could actually threaten the quality of your life. Or, if you’re in a romantic relationship and tell your partner, ”I’m leaving,” you create the very real possibility that the relationship’s about to end. If, however you were to say, ”I’m incredibly frustrated” or ”I’m angry,” you have a much better chance at resolution.
– Tony Robbins, Awaken the Giant Within


P.S. Jag tror att du är en livsnjutare. I alla fall, att du ämnar att vara mer av en livsnjutare. Det är därför du läser denna hemsida, och det är därför jag skriver på den. Men varken du eller jag är alltid här, inne på denna sida. Oftare är vi inne på våra sociala medier. På Personlig Utveckling Nus Facebooksida lägger jag upp både dessa blogginlägg (med en härlig bild), samt mer lättuggat innehåll som gör att du förblir inspirerad och informerad i din strävan efter mer livsnjutning – allt i bekvämligheten av ditt nyhetsflöde. Gilla gärna sidan för att ta del av dem (och, om du vill, hålla en dialog med mig, vilket jag skulle tycka vore jättekul). Förstås kan du avgilla när du vill. Hoppas vi ses där. ☀️