I kontrast till måndagens längre inlägg, här är en kort lärdom som har hjälpt mig mycket sedan jag läste det! Utdraget (som är översatt av yours truly) är ifrån Dale Carnegies bok How to Stop Worrying and Start Living:

”Hälften av all oro i världen orsakas av människor som försöker fatta beslut innan de har tillräckligt med kunskap att grunda beslutet på. 

Till exempel, om jag har ett problem som måste tas itu med klockan 15:00 nästa tisdag vägrar jag ens försöka fatta ett beslut om det förrän nästa tisdag inträffar. Tills dess koncentrerar jag mig på att samla all fakta som berör problemet. 

Jag oroar mig inte. Jag grämer mig inte över mitt problem. Jag förlorar ingen sömn över det. Jag koncentrerar mig helt enkelt på att samla faktan. Och när tisdag kommer, om jag har all fakta löser oftast problemet sig självt!”
– Herbert E. Hawkes

Så, när du står inför ett beslut, oroandes, se till att du har samlat tillräckligt med fakta för att faktiskt kunna fatta beslutet i fråga. Om inte, Get The Facts.  😎