Antal dagar det i genomsnitt sägs ta dig att etablera en ny vana skiljer sig beroende på vilken vetenskaplig studie du hänvisar till. Oavsett vad, här är ett praktiskt sätt att systematiskt och kontinuerligt skjutsa ut ogynnsamma vanor och föra in gynnsamma sådana: Den första dagen under varje månad – 1 maj, 1 juni, osv. – identifiera en dålig vana du just nu har som inte gör dig någon nytta och du ska byta ut, samt en ny, bra vana du skulle vilja införa.

Genom att fokusera enbart på dessa två vanor – utbytandet av den förstnämnda*; införandet av den sistnämnda – undviker du att bli överväldigad av tanken att genomdriva en positiv förändring (let’s face it, att byta ut en gammal och föra in en ny vana är inte så utmattande), men kommer samtidigt, med tiden, de facto ha genomdrivit en enorm förändring för det bättre.

Happy 1st of May. 😎 

*För att förtydliga: I samband med att du eliminerar den dåliga vanan börjar du göra något nytt och konstruktivt i dess plats. Tar du bara bort det dåliga och inte fyller dess plats, uppstår det ofta ett vakuum som sedan fylls av det som tidigare var – det dåliga. Införandet av den bra vanan sker alltså utöver detta utbytande.