När du känner att din motivation håller på att svacka; när du börjar få svårt att pumpa fram svar till frågan om varför du borde göra x eller y…

… fråga dig istället varför inte.

Dels för att en öppnad dörr ofta kan stängas medan en stängd dörr har en tendens att förbli stängd, men, kanske ännu viktigare, för att alternativet till aktivitet – sysslolöshet – har en tendens att bli jäkligt grått, enformigt, och förutsägbart i längden.