Balans – ett av dagens mest eftertraktade ord. Men vill vi verkligen leva ett “balanserat liv”? Ett liv där allting är i jämvikt, ett liv där vi ger allt lika mycket tid och uppmärksamhet?

Sanningen är att du, liksom jag, lägger olika mycket vikt på olika saker i våra liv. Vissa saker är viktiga; andra är mindre viktiga. Varför inte prioritera, “balansera,” i linje med det faktumet?

Det blir följaktligen inte så mycket en fråga om balansering som det blir om MOTbalansering: Lägg oproportionerligt mycket krut på du anser är viktigt, och när du känner att det andra – det mindre viktiga men fortfarande nödvändiga – börjar ta stryk, dra upp det till ytan och ge det lite luft.

All the magic happens at the edge.