If you find your here and now intolerable and it makes you unhappy, you have three options: remove yourself from the situation, change it, or accept it totally. If you want to take responsibility for your life, you must choose one of those three options, and you must choose now. Then accept the consequences. No excuses. No negativity. No psychic pollution. Keep your inner space clear.”
– Eckart Tolle, The Power of Now

Alltför ofta verkar det som vi klagar på små skitsaker på ett sådant sätt som antyder att vi är underlägsna dem, att vi inte har något val och måste uppleva sakerna i fråga.

Absolut, vi upplever onekligen saker ibland som vi inte kan undvika, om än bara för tillfället. Men, om det är oundvikligt, varför motstå det oundvikliga? Om det ändå kommer ske – vare sig du anstränger dig för att ändra det eller inte – varför inte acceptera att det kommer ske?

Ja, jag vet, råd som detta – ”du har kontrollen,” ”perception is reality” – är allestädes närvarande i denna industri (och vårt samhälle i övrigt), men icke desto mindre har klagomål en minst lika stor närvaro.

Så, om du finner dig själv i en situation som du ogillar – kanske suckar du högt, kanske känner du hur din frustration och kroppstemperatur ökar, kanske gör någon i din närhet något som inte alls är vad du hade velat att hon gjorde – så har du TRE val:

  • Lämna situationen
  • Ändra situationen
  • Acceptera situationen

I Eckhart Tolles egna ord, ”All else is madness.”