Filmserien Saw baseras – förutom det ständigt blodbadet – till stor del på människans oförmåga att uppskatta livet. Att vi tar det för givet, ibland till och med så pass mycket att vi skuldsätter livet för att det inte ger oss det vi anser att vi är berättigade till.

Jag instämmer helt med filmens tema – att en brist på uppskattning råder – vad gäller världen i allmänhet, men inte minst även i mitt eget liv. Följaktligen uppstår frågeställningen: Hur kan vi, gemene män, komma i kontakt med denna uppskattning?

Många som predikar detta anser att uppskattningen inte är ett resultat av många års träning, men snarare ett internt skifte i form av en insikt. Till exempel, inte sällan hör vi om personer som har nått livets senare skeden, och/eller blivit diagnoserade med en dödlig sjukdom, och därefter insett livets värde och format en renodlad uppskattning för det:

”Can you imagine what it feels like to have someone sit you down and tell you that you’re dying? The gravity of that, hmm? Then the clock’s ticking for you. In a split second your awe is cracked open. You look at things differently, smell things differently. You savor everything, be it a glass of water or a walk in the park.”
– John, Saw II

Såvida något så extremt som exemplet ovan inte händer tror jag det är svårt att greppa och forma en uppskattning för ”livet” eftersom det är så stort, abstrakt, och immateriellt. Fastän jag inte kan påstå att jag känner av den uppskattning som John i Saw har, har jag tagits närmare den genom att, istället för att försöka uppskatta livet, börja uppskatta alla livets möjligheter.

Uppskattning för…

… möjligheten att göra det du vill göra.

… möjligheten att bli den du vill bli.

… möjligheten att nå dit du vill nå.

Om du har förmånen att läsa detta är chanserna stora att du a) har fritid b) har det relativt bra ställt i och med att du har tillgång till Internet, och därmed även c) att du besitter dessa möjligheter.

Fastän vi ofta tar dem för givet, och ofta även försummar dem, är det inget som vi är varken garanterade eller berättigade.

Så, njut. Möjligheterna är oändliga.


P.S. Jag tror att du är en livsnjutare. I alla fall, att du ämnar att vara mer av en livsnjutare. Det är därför du läser denna hemsida, och det är därför jag skriver på den. Men varken du eller jag är alltid här, inne på denna sida. Oftare är vi inne på våra sociala medier. På Personlig Utveckling Nus Facebooksida lägger jag upp både dessa blogginlägg (med en härlig bild), samt mer lättuggat innehåll som gör att du förblir inspirerad och informerad i din strävan efter mer livsnjutning – allt i bekvämligheten av ditt nyhetsflöde. Gilla gärna sidan för att ta del av dem (och, om du vill, hålla en dialog med mig, vilket jag skulle tycka vore jättekul). Förstås kan du avgilla när du vill. Hoppas vi ses där. ☀️