Casey Neistat Do More
Fotocred: Casey Nesitat

I stora delar av mitt liv har jag dragit mig för att verkligen gräva ned mig i projekt, mestadels på grund av en rädsla över att missa något i nuet. Med andra ord, jag har vart rädd för att en dag plötsligt stanna upp och inse att jag bara har låtit sysselsättningen dra med mig – att jag har levt så tanklöst, med brist på reflektion, att jag följaktligen har gått miste om något viktigt.

Men sanningen är att jag mår som bäst när jag ständigt är stimulerad, när jag ständigt gör saker.

Och sanningen är även att jag har mina värsta stunder när jag är understimulerad, när jag pillar mig i naveln och de existensiella frågorna börjar göra sig tillkänna.

Min uppmuntran till dig är därmed att lyssna på Casey Neistats visdomsord i bilden ovan och GÖR MER.

Gör mer för att förbli stimulerad och skarp, och för att utfallet som följer dess motsats – de icke-existerande resultaten som inaktivitet medför – är förutsägbart, grått, och ger upphov till den känsla av meningslöshet vi nog alla är bekanta med.