I sin bok The Power of Now skriver Eckhart Tolle att det största hindret till upplysning (att ha kontakt med sin Being) är att vara identifierad med sitt sinne. Med andra ord: tron att du är ditt sinne; att du är dina tankar.

För att få bättre grepp om förhållandet mellan ”dig” och ”tänkaren” använder han liknelsen av någon som är besatt och inte vet om det:

”‘You mean stop thinking altogether? No, I can’t, except maybe for a moment or two.’
– Then the mind is using you. You are unconsciously identified with it, so you don’t even know that you are its slave. It’s almost as if you were possessed without knowing it, and so you take the possessing entity to be yourself. The beginning of freedom is the realization that you are not the possessing entity – the thinker. Knowing this enables you to observe the entity. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness becomes activated.”
– Eckhart Tolle, The Power of Now

Som skrivet ovan, Tolle skriver att det första steget mot att bryta denna identifikation är att bevittna tänkaren (=”the thinker”). Lyssna på rösten i ditt huvud så ofta som möjligt. Uppmärksamma vanligt förekommande mönster. Och när du gör detta, gör det opartiskt; döm inte det du bevittnar. För, som Tolle berättar, så fort du dömer så kommer samma röst in igen, denna gång genom bakdörren. Med andra ord, du börjar tänka på att du tänker. Det är inte att passivt bevittna.

I och med detta så kommer (förhoppningsvis) insikten uppkomma om att du och tänkaren är två separata enheter:

There is the voice, and here I am listening to it, watching it. This I am realization, this sense of your own presence, is not a thought. It arises from beyond the mind.”
– Eckhart Tolle, The Power of Now

Och denna insikt, detta upphörande av identifiering med sinnet och tankarna, är ett stort steg mot ett liv i kontakt med ens Being; ett liv där du ständigt känner pulsen av något som är oändligt mycket större än det vi vardagligen sysselsätter oss med.