Personlig Utveckling Nu

Personlig utveckling för ett älskvärt liv

Befria dig själv från dina tankar

I sin bok The Power of Now skriver Eckhart Tolle att det största hindret till upplysning (att ha kontakt med sin Being) är att vara identifierad med sitt sinne. Med andra ord: tron att du är ditt sinne; att du är dina tankar.

För att få bättre grepp om förhållandet mellan ”dig” och ”tänkaren” använder han liknelsen av någon som är besatt och inte vet om det:

”‘You mean stop thinking altogether? No, I can’t, except maybe for a moment or two.’
– Then the mind is using you. You are unconsciously identified with it, so you don’t even know that you are its slave. It’s almost as if you were possessed without knowing it, and so you take the possessing entity to be yourself. The beginning of freedom is the realization that you are not the possessing entity – the thinker. Knowing this enables you to observe the entity. The moment you start watching the thinker, a higher level of consciousness becomes activated.”
– Eckhart Tolle, The Power of Now

Som skrivet ovan, Tolle skriver att det första steget mot att bryta denna identifikation är att bevittna tänkaren (=”the thinker”). Lyssna på rösten i ditt huvud så ofta som möjligt. Uppmärksamma vanligt förekommande mönster. Och när du gör detta, gör det opartiskt; döm inte det du bevittnar. För, som Tolle berättar, så fort du dömer så kommer samma röst in igen, denna gång genom bakdörren. Med andra ord, du börjar tänka på att du tänker. Det är inte att passivt bevittna.

I och med detta så kommer (förhoppningsvis) insikten uppkomma om att du och tänkaren är två separata enheter:

There is the voice, and here I am listening to it, watching it. This I am realization, this sense of your own presence, is not a thought. It arises from beyond the mind.”
– Eckhart Tolle, The Power of Now

Och denna insikt, detta upphörande av identifiering med sinnet och tankarna, är ett stort steg mot ett liv i kontakt med ens Being; ett liv där du ständigt känner pulsen av något som är oändligt mycket större än det vi vardagligen sysselsätter oss med.

Skapa ett tomrum i tankeströmmen

”Det är med östvärldens fokus på being som jag hoppas kunna penetrera detta lager av medel och återfå fotfästet med denna råa natur, en natur som fortfarande inkluderar våra dagliga sysslor och strävanden, men inte är misstagen för att vara våra dagliga sysslor och strävanden.”

Så löd ett stycke ur mitt senaste blogginlägg, och läsandes Eckhart Tolle’s The Power of Now, märker jag att det jag kallar ”denna råa natur,” kallar Tolle för Being.

Och Tolle nämner att ett av sätten att skapa ett tomrum i tankeströmmen och komma i kontakt med denna Being är att skifta din uppmärksamhet till nuet. Han följer det med:

”This is a deeply satisfying thing to do. In this way, you draw consciousness away from mind activity and create a gap of no-mind in which you are highly alert and aware but not thinking. This is the essence of meditation.”
– Eckhart Tolle, The Power of Now

Du kan öva på detta i vardagen genom att skifta hela din uppmärksamhet till nuet under (små)sysslor, sysslor som egentligen endast görs för att åstadkomma något annat – till exempel när du diskar för att ”åstadkomma” ett rent kök efter middagen, eller bäddar sängen för att få ett städat rum. Tolle ger vårt handtvättande som exempel: När du tvättar dina händer, uppmärksamma alla intryck, såsom ljudet och känslan av vattnet, rörelsen av dina händer, doften av tvålen, och så vidare.

Du kan även skapa rutiner för att aktivera denna uppmärksamhet, till exempel att bestämmer dig för att vara fullt närvarande i nuet ett par sekunder varje gång du sätter dig ned vid ditt skrivbord, varje gång du ställer dig upp, varje gång du går på toaletten, varje gång du sätter dig ned i bilen, varje gång du ser ett vägmärke, och så vidare.

Och, åter igen, varför gör vi detta?

Vi, i alla fall jag, gör detta för att komma närmare kontakten med det Tolle kallar för ens Being. Att få kontakt med denna Being tror jag är att återfå ett fotfäste med något otroligt, något som lyser upp både din allmänna tillvaro och ger en sorts meningsfullhet till dina handlingar.

Denna kontakt, detta fotfäste, kräver en förmåga att kunna skapa ett tomrum i tankeströmmarna – ett tillstånd då dina tankar upphör att gå i ett. För att detta tomrum ska uppstå krävs en förmåga att kunna bibehålla en fokuserad uppmärksamhet på nuet, en förmåga vi utvecklar när vi uppmärksammar dagens sysslor. I Tolles ord, ”every time you create a gap in the stream of mind, the light of your consciousness grows stronger.”