I fredagens inlägg diskuterade vi Tal Ben-Shahars teori att målsättning inte bör göras för att uppnå målen per definition, men för att den klarhet målsättning ger dig tillåter dig att fokusera på, och njuta av, nuet ytterligare.

Så hur kan vi göra denna målsättning så givande som möjligt?

Huvudsaken är som sagt att målen är meningsfulla och att resan de tar oss på är njutbar, men utöver det finns ett par ytterligare faktorer som en bör tillgodose för att göra målen så givande som möjligt. De två huvudsakliga är…

  • … att målen fokuserar på interna åstadkommanden som inkluderar tillväxt, förbindelse med andra, och bidragande (till skillnad från externa; pengar, skönhet, och popularitet)
  • … att målen är intressanta och personligt viktiga för dig

Som du säkert redan har listat ut är dessa två faktorer länkade, mycket på grund av faktumet att pengar, skönhet, och popularitet är saker vi strävar efter för att imponera på andra; inte för att de—i sig— är särskilt viktiga för oss. Det leder till den enkla tumregeln, redan nämnd i ett tidigare inlägg, att du bör fokusera på att sätta mål som uttrycker dig snarare än imponerar på andra (express vs. impress).

We first of all need to know what we want to do with our lives and then have the courage to be true to our wants.

Däremot, om det du vill göra—det som är intressant och personligt viktigt för dig—hindras av pengar (dvs. något externt), kommer även strävandet efter pengar bidra till en mer givande vardag. Inte för att du strävar efter pengar per definition, men för att du utökar din förmåga att göra det du verkligen anser är viktigt för dig och för andra.

Åter igen, det handlar om att sätta glädje först, och därefter erkänna att andra—externa—saker endast agerar som medel för att åstadkomma denna glädje, istället för att se dem som ändamål i sig.

Källa: Happier, Tal Ben-Shahar