Efter en lång tid på en pedantisk diet inför en tävling satt Tal Ben-Shahar, författaren av Happier, på en restaurang med ett flertal hamburgare på sin tallrik. Tävlingen var över, och denna snabbmatsfrossa som väntade framför honom var hans långt eftersökta belöning.

När den första hamburgaren fördes närmare och närmare munnen, dök en tanke upp i samma takt, en tanke om att han faktiskt inte ville äta hamburgarna. Han var, tack vare dieten, i sitt livs bästa form, och han visste hur utmattad och oaptitligt mätt han skulle bli efter måltiden. Där och då föddes ”hamburgarmodellen.”

Hamburgarmodellen lägger fram fyra olika hamburgare, vardera hamburgare representerandes en sorts arketyp, en sorts levnadsstil:

  • Dålig i nuet, bra i framtiden; ekorrhjulet: Den nyttiga men smaklösa hamburgaren som inte ger någon tillfredsställelse i nuet men får dig att må bra i framtiden, representerandes levnadsstilen på ekorrhjulet.
  • Bra i nuet, dålig i framtiden; hedonismen: Levnadsstilen vars motto är ”sök njutning och undvik smärta,” med fokus på att njuta av nuet och försumma, ignorera, de framtida konsekvenserna av dess handlingar – hamburgaren är god i nuet, men kommer leda till att du stjälps i framtiden.
  • Dålig i nuet, dålig i framtiden; nihilismen: Den värsta burgaren, den värsta livsstilen, som varken ger dig en god smak i nuet eller en nyttig fördel i framtiden – likt personen som har tappat livslusten och varken njuter av stunden eller har en känsla av mening för framtiden.
  • Bra i nuet, bra i framtiden; glädje: Hamburgaren som magiskt nog är både god i nuet och kommer göra dig gott i framtiden. Detta är glädjens hamburgare. Glädjens levnadsstil.

”Happy people live secure in the knowledge that the activities that bring them enjoyment in the present will also lead to a fulfilling future.”
– Tal Ben-Shahar, Happier

Något som är viktigt att ha i åtanke är att vi alla har lite av varje levnadsstil inom oss; ingen är helt renodlad. Med det sagt, det kan vara värt att ha koll på de olika arketyperna för att kunna identifiera vilka områden i ditt liv som genomsyras av vilka arketyper. Detta ger dig förmågan att aktivt omvandla så många områden som möjligt till glädjearketypen.

  • Ekorrhjulet: Hon jobbar hårt och blickar alltid mot framtiden, ständigt strävandes mot nästa höga betyg och nästa merit att lägga till på CV’t. Fastän hon ofta uppnår sina mål är den medförda lyckan, lättnaden, kortlivad – varje framgång föder ett nytt mål, en ny strävan. Stressen ökar, och det blir svårare och svårare finna hopp för framtiden – och vad ska hålla henne gåendes framåt om inte hoppet om att framtiden äntligen kommer förse henne med den ro och glädje hon så hårt sliter för? Denna arketyp skjuter upp sin glädje till framtiden, och misstar sedan lättnaden hon känner från den minskade arbetslasten för glädje. Fastän lättnad visserligen är en skön känsla, dess varaktighet förutsätter ett fortsatt flöde av negativa upplevelser. Inte bra.
  • Hedonismen: Hon anser att ett givande liv handlar om ett kontinuerligt flöde av njutningar, och jämställer därmed ansträngning med smärta och nöje med glädje. I början är det skönt. Hon anser att hon lever drömmarnas dröm, men inser mer och mer att hennes brist på mening och ansträngning leder till en enorm tristess, trötthet, och ett allmänt missnöje. Fastän ett liv i lustgården – ett liv där allt serveras på silverfat, utan ansträngning – låter som världens bästa idé, behöver vi människor utmaning, mening, och ansträngning för att känna att vi lever ett givande liv.
  • Nihilismen: Hon har märkt att varken ett liv enligt ekorrhjulet, blickandes mot framtiden för glädje, eller ett liv enligt hedonismen, fokuserandes enbart på nuet för glädje, är särskilt givande, och blir därför hopplös. Om varken nuet eller framtiden kan förse mig med glädje, hur ska jag då må bra? Detta tankesätt härstammar från vår tendens att tro att om det inte fungerade förut, kommer det inte fungera nu heller (något som forskare kallar ”learned helplessness). Svaret till denna gåta finner vi i den fjärde arketypen; glädjens levnadsstil.
  • Glädje: Denna levnadsstil handlar om att, inför valet mellan x eller y, ställa sig frågan ”Hur kan jag vara glad nu och i framtiden?” Visserligen kommer vi ibland uppleva att situationer eller tidsperioder går enligt ekorrhjulet, och likaså kommer vi ibland uppleva att de går enligt hedonismen. Poängen är att det ofta går att ta del av både nutida och framtida glädje, och att vi ska få så många av våra dagliga aktiviteter att falla i linje med den mallen så ofta som möjligt.

”Attaining lasting happiness requires that we enjoy the journey on our way toward a destination we deem valuable. Happiness is not about making it to the peak of the mountain nor is it about climbing aimlessly around the mountain; happiness is the experience of climbing toward the peak.”
– Tal Ben-Shahar, Happier

För att läsa mer djupgående och konkret om hur du kan ta del av glädjearketypen uppmuntrar jag dig att läsa detta inlägg: Nöje och Mening – De två elementen för ett glädjefyllt liv

Källa: Tal Ben-Shahar, Happier