Fastän världen runt omkring dig ibland är som ett stort åskmoln, i synnerhet nu under juletiden med all dess stress, glöm inte bort att det är du och bara du som har det sista ordet vad gäller ditt inre tillstånd.*

Även under sinnestillståndets mörkare tider, se till att det humör du uppvisar inför såväl andra som dig själv är ett medvetet val och inte en omedveten respons.


*PS. Detta inlägg är en värd läsning relaterad till detta.