I David R. Hawkins bok Power vs. Force  finns det en ”hierarki” av nivåer av mänsklig medvetenhet. Om du läser boken är det också rätt enkelt att klura ut var du hamnar på denna hierarki baserat på din befintliga livssituation. Det är ett intressant paradigm!

Från lågt till högt är nivåerna av medvetenhet: skam, skuld, apati, sorg, rädsla, begär, ilska, stolthet, mod, neutralitet, villighet, acceptans, förnuft, kärlek, lycka, frid, upplysande.

Fastän vi ofta kan gå in och ut ur olika nivåer vid olika tider, har vi ofta ett dominant ”normalt” tillstånd. Om du läser denna blogg är chanserna goda att du minst ligger på nivån mod; befann du dig på en lägre nivå skulle du förmodligen inte ha något medvetet intresse för personlig utveckling.

Låt oss ge igenom nivåerna i ordning, med mest fokus på de mellan mod och förnuft – det intervall du är mest trolig att landa inom. Etiketterna är Hawkins, författarens, egna. Beskrivningarna för varje nivå är baserade på Hawkins beskrivningar men är även blandade med mina egna och Steve Pavlinas tankar. Hawkins definierar detta som en logaritmisk skala, så det finns många färre personer vid de högre nivåerna än vad det gör vid de lägre. En ökning från en nivå till den nästa kommer resultera i en enorm förändring i ditt liv.

Skam – Endast ett steg över döden. Vid denna nivå överväger du förmodligen självmord. Antingen det eller så är du en seriemördare. Tänk på denna som ett självstyrt hat.

Skuld – Ett steg över skam, men du kan fortfarande ha självmordstankar. Du ser på dig själv som en syndare, oförmögen att förlåta dig själv för tidigare felsteg.

Apati – Känslan av hopplöshet eller att du är ett offer. Tillståndet av inlärd hjälplöshet. Många hemlösa, tror Steve, är fast i denna.

Sorg – Ett tillstånd av ständig sorg och förlust. Du kanske sjunker ned hit efter att du har förlorat någon du älskar. Depression. Icke desto mindre, det är högre än apati, eftersom du börjar fly från okänsligheten.

Rädsla – Att se världen som farlig och osäker. Paranoia. Får du inte den hjälp du ofta behöver för att komma ur denna nivå kommer du förbli fast under en lång tid, såsom i ett destruktivt förhållande.

Begär – Inte att förvirras med att sätta och uppnå mål. Detta är nivån av beroende och lust – för pengar, bekräftelse, makt, beröm, etc. Konsumerande. Materialism. Detta är nivån av rökande, drickande, och droger.

Ilska – Nivån av frustration, ofta som ett resultat av att dina begär inte har tillgodosetts vid de lägre nivåerna. Denna nivå kan antingen få dig att ta tjuren vid hornen och jobba på de högre nivåerna, eller så kan den hålla dig fast i hat. I ett destruktivt förhållande kommer du ofta se en ilsken person tillsammans med en rädd person.

Stolthet – Den första nivån där du börjar må bra – men det är en falsk känsla. Den beror på externa omständigheter (pengar, prestige, etc.), så den är sårbar. Stolthet kan leda till nationalism, rasism, och religiösa krig. Tänk nazister. Ett tillstånd av irrationellt förnekande och försvar. Religiösa fundamentalister är också fast i denna nivå. Du blir så pass insnärjd i dina övertygelser att du ser en attack på dina övertygelser som en attack på dig.

Mod – Den första nivån av sann styrka. Det är här du börjar se livet som utmanande och spännande istället för överväldigande. Du börjar få ett intresse för personlig utveckling, fastän du vid denna nivå förmodligen kallar det något annat, såsom att bli bättre på något, att avancera inom karriären, att utbilda sig, etc. Du börjar se din framtid som en förbättring av ditt förflutna, snarare än en fortsättning av detsamma.

Neutralitet – Denna nivå symboliseras av frasen ”lev och låt leva.” Den är flexibel, rofylld, och obunden. Vad som än händer, tar du itu med det. Du behöver inte bevisa något. Du känner dig trygg och samsas bra med andra människor. Många självanställda är vid denna nivå. Ett väldigt bekvämt ställe. Nivån av belåtenhet och lathet. Du tar hand om dina behov, men du pushar inte dig själv särskilt hårt.

Villighet – Nu när du är trygg och bekväm, börjar du använda din energi med effektivt. Att bara klara sig är inte längre bra nog. Du börjar bry dig om att göra ett bra arbete – kanske till och med ditt bästa. Du börjar tänka på tidshantering, produktivitet, och att bli organiserad, saker som inte var särskilt viktiga för dig vid nivån av neutralitet. Tänk på denna nivå som utvecklingen av viljestyrka och självdisciplin. Människor vid denna nivå är samhällets ”soldater”; de får saker och ting gjorda på ett bra sätt och klagar inte mycket. Om du är i skolan så är du en riktigt bra elev; du tar dina studier på allvar och uträttar tiden som krävs och utför ett bra arbete. Detta är det skede då din medvetenhet blir mer organiserad och disciplinerad.

Acceptans – När ett kraftfullt skifte händer, och du får upp ögonen för de möjligheter en proaktiv livsstil medför. Vid nivån av villighet har du blivit kompetent, och nu vill du utnyttja dina värdefulla förmågor. Detta är nivån av att sätta och upprätta mål. Etiketten ”acceptans” som Hawkins här använder sig av är lite underlig, men det betyder i princip att du börjar acceptera ansvaret för din roll i världen. Om något inte står rätt till i ditt liv (din karriär, din hälsa, ditt förhållande) definierar du ditt önskade utfall och justerar det som står snett i din nuvarande situation. Du börjar se den större bilden av ditt liv mer tydligt. Denna nivå får många att byta karriär, starta eget, eller ändra på sina dieter.

Förnuft – Vid denna nivå går du bortom de lägre nivåernas emotionella aspekter och börjar tänka klart och rationellt. Hawkins definierar denna som nivån av medicin och vetenskap. Steve Pavlina skriver att han ser det som att du blir förmögen att använda dina logiska förmågor till högsta möjliga mån när du har nått denna nivå. Du har nått punkten där du kan säga ”Wow. Jag kan göra allt detta, och jag vet att jag måste göra det bästa av det. Så vad är den bästa användningen av mina talanger?” Du tar en titt på världen och börjar göra betydelsefulla bidrag. Vid den ena extrema änden är detta nivån av Einstein och Freud. Det är förmodligen uppenbart att de flesta aldrig uppnår denna nivå under hela sina liv.

Kärlek – Fastän Hawkins använder odet ”kärlek” här, avser det inte känslan av kärlek. Det är ovillkorlig kärlek, en permanent förståelse av din förbindelse, ditt samband, med allt som existerar. Tänk medkänsla. Vid nivån av förnuft lever du i tjänst till ditt huvud. Men det blir till slut en återvändsgränd där du faller in i fällan av överintellektualisering. Du ser att du behöver ett större sammanhang än att bara tänka för tänkandets skull. Vid nivån av kärlek, placerar du nu ditt huvud och alla dina andra talanger i tjänst till ditt hjärta (inte dina känslor, men din större känsla för rätt och fel – din medvetenhet). Steve skriver att han ser detta som nivån av uppvaknande till ditt sanna syfte. Dina motiv vid denna nivå är rena och obefläckade av egots lustar. Detta är nivån av en livstids tjänstgörande till mänskligheten. Tänk Gandhi, Moder Teresa, Dr. Albert Schweitzer. Vid denna nivå börjar du guidas av en kraft som är större än dig själv. Det är en känsla av att släppa taget; att låta gå. Din intuition blir extremt stark. Hawkins påstår att denna nivå endast nås av 1 av 250 personer under hela sina livstider.

Lycka – Ett tillstånd av genomträngande, orubblig glädje. Eckhart Tolle beskriver detta tillstånd i The Power of Now (en bok jag varmt rekommenderar; dess svenska version heter Lev livet fullt ut). Nivån av helgon och avancerade spirituella lärare. Att bara vara runt personer som har uppnått denna nivå gör att du känner dig fantastisk. Vid denna nivå är livet fullt guidat av synkronicitet och intuition. Det finns inte längre ett behov att sätta mål och göra detaljerade planer – expansionen av din medvetenhet tillåter dig att arbeta på en mycket högre nivå. En nära-döden-upplevelse kan tillfälligt dra upp dig till denna nivå.

Frid – Total transcendens. Hawkins påstår att denna nivå endast uppnås av en av 10 miljoner.

Upplysning – Den högsta nivån av mänsklig medvetenhet, där mänsklighet blandas med gudomlighet. Otroligt sällsynt. Nivån av Krishna, Buddha, och Jesus. Att enbart tänka på personer vid denna nivå kan höja din medvetenhet.

Du kommer nog tycka att denna modell är värd lite eftertanke. Inte bara människor men även objekt, händelser, och hela samhällen kan rankas med dessa nivåer. Inom ditt eget liv kommer du se att vissa delar av livet liv är vid olika nivåer än andra, men du borde ändå kunna identifiera din befintliga övergripande nivå. Du kanske är på nivån av neutralitet överlag men fortfarande är beroende av rökning (nivån av begär). De lägre nivåerna du finner inom dig själv fungerar som ett ankare som håller tillbaka resten av dig. Men du kommer också finna högre nivåer i ditt liv. Du kanske är vid nivån av accepterande och läser en bok som är vid nivån av förnuft och sedan känner dig väldigt inspirerad. Tänk på de starkaste influenserna i ditt liv just nu. Vilka höjer din medvetenhet? Vilka sänker det?

En kul sak med dessa nivåer av medvetenhet är att du förmodligen kan se likheter med ditt eget liv och hur du har gått igenom vissa av dem. Steve berättar att han minns att han var fast vid skuld under en lång tid – som ett barn var Steve indoktrinerad in i övertygelsen att han var en hjälplös syndare, och var dömd enligt måtten av någon vid nivån av kärlek eller högre. Därifrån kom han vidare till nivån av apati, och kände sig bedövad gentemot allt. Vid gymnasiet nådde Steve nivån av stolthet – han hade bra betyg, var ordförande för elevrådet, och simmade i utmärkelser och priser, men blev så småningom beroende av dem. Han nådde nivån av mod i sina sena tonår, men modet var väldigt ofokuserat, och han överdrev det och hamnade ofta i trubbel. Steve spenderade sedan ungefär ett år i neutralitet och gick igenom villighet och acceptans under 20-årsåldern med en hel del medveten ansträngning. Vid 2005, året då han skrev blogginlägget om dessa nivåer, var Steve vid nivån av förnuft och var närmare och närmare att slutföra hoppet till kärlek. Han skriver att han upplever tillståndet av kärlek mer och mer ofta, och att den redan nu guidar många av hans beslut, men att det inte än har blivit hans naturliga tillstånd. Steve berättar att han också har upplevt tillståndet av lycka under flera dagar i sträck, men utan permanens. ”Det tillståndet är en genomträngande känsla av naturlig eufori, som att jag exploderar inombords med positiv energi. Det bokstavligt talat tvingar mig att le,” skriver han.

Vi skiftar naturligt mellan flera nivåer under veckornas gång, så du kommer förmodligen se ett intervall av 3-4 nivåer som du spenderar större delen av din tid inom. Ett sätt att klura ut ditt ”naturliga” tillstånd är att fundera på hur du presterar under press. Om du pressar en apelsin får du apelsinjuice eftersom det är vad som finns i dess insida. Vad kommer ut ur dig när du blir pressad av externa händelser? Blir du paranoid och stänger av (rädsla)? Börjar du skrika på andra (ilska)? Blir du defensiv (stolthet)?

Allt i din omgivning kommer ha en effekt på din nivå av medvetenhet. TV. Filmer. Böcker. Hemsidor. Människor. Ställen. Saker. Mat. Om du är vid nivån av förnuft kommer TV-tittande (som mestadels är vid nivån av rädsla och begär) tillfälligt sänka din medvetenhet. Om du är vid nivån av skuld, kommer TV-nyheter faktiskt höja det.

Att göra framsteg från en nivå till en annan kräver en enorm mängd energi. Utan en medveten ansträngning eller hjälp från andra, kommer du förmodligen bara stanna vid din nuvarande nivå tills en utomstående kraft träder in i ditt liv.

Notera den naturliga progressionen av nivåer, och fundera på vad som händer när du försöker ta en genväg genom processen. Om du försöker nå nivån av förnuft innan du har bemästrat självdisciplin (villighet) och målsättning (acceptans), kommer du vara för oorganiserad och ofokuserad för att använda ditt sinne till dess fulla utsträckning. Om du försöker pusha dig själv till nivån av kärlek innan du har bemästrat förnuft, kommer du lida av godtrogenhet och kanske hamnar i en kult.

Att gå upp endast en nivå kan vara extremt svårt; de flesta gör det inte ens under hela sina liv. En förändring som bara avser en nivå kan radikalt förändra allt i ditt liv. Detta är varför personer som befinner sig under nivån av mod inte är troliga att göra framsteg utan någon extern hjälp. Mod krävs för att arbeta på detta medvetet; det handlar om att äventyra hela din verklighet för chansen att bli mer medveten. Men när du än når den nästa nivån, inser du klart och tydligt att det var en bra satsning. Till exempel, när du når nivån av mod kommer alla dina tidigare rädslor och falska stoltheter verka fåniga. När du når nivån av acceptans (att sätta och uppnå mål) kommer du se tillbaka på nivån av villighet och se att du var som en mus springandes på ett löpband – du var en bra löpare, men du valde inte kurs.

Enligt Steve är det viktigaste arbetet vi kan göra som människor att höja våra individuella nivåer av medvetenhet. När vi gör detta, sprider vi högre nivåer av medvetenhet till alla runt omkring oss. Föreställ dig vilken fantastisk värld vi skulle leva i om vi kunde få alla att minst leva i nivån av acceptans. Enligt Hawkins är 85% (!!) av människorna på jorden under nivån av mod.

När du tillfälligt upplever de högre nivåerna kan du se vart du måste gå härnäst. Du har en av de där stunderna av klarhet där du förstår att saker och ting måste ändra på sig. Men när du sjunker ned i de lägre nivåerna, blir det minnet lätt överskuggat.

Vi måste medvetet fortsätta ta oss tillbaka till de källor som hjälper oss göra det nästa steget. Vardera steg kräver olika lösningar. Som exempel berättar Steve om att han lyssnade på ljudprogram om tidshantering nästan varje dag när han gjorde skiftet från neutralitet till villighet. ”Jag fördjupade mig i källor som skapades av personer vid nivån av villighet tills jag till slut skiftade,” skriver han. Men en bok om tidshantering kommer inte vara till särskilt stor användning för någon som är väldigt defensiv. Och tidshantering är inte överdrivet meningsfullt för någon vid nivån av frid. Men du kan inte nå de högre nivåerna om du inte först har bemästrat det som är grundläggande. Jesus var en snickare. Gandhi var en advokat. Buddha var en prins. Vi måste alla börja någonstans.

Se på denna hierarki med ett öppet sinne, och se om den leder dig till nya insikter som kan hjälpa dig att ta det nästa steget i ditt eget liv. Inga nivåer är mer rätt eller fel än andra. Försök att inte få ditt ego insvept i idén att behöva vara vid en särskild nivå – acceptera och agera.  😎

Källa: Steve Pavlina


P.S. Jag tror att du är en livsnjutare. I alla fall, att du ämnar att vara mer av en livsnjutare. Det är därför du läser denna hemsida, och det är därför jag skriver på den. Men varken du eller jag är alltid här, inne på denna sida. Oftare är vi inne på våra sociala medier. På Personlig Utveckling Nus Facebooksida lägger jag upp både dessa blogginlägg (med en härlig bild), samt mer lättuggat innehåll som gör att du förblir inspirerad och informerad i din strävan efter mer livsnjutning – allt i bekvämligheten av ditt nyhetsflöde. Gilla gärna sidan för att ta del av dem (och, om du vill, hålla en dialog med mig, vilket jag skulle tycka vore jättekul). Förstås kan du avgilla när du vill. Hoppas vi ses där. ☀️