Personlig Utveckling Nu

Personlig utveckling för ett älskvärt liv

Mod är nyckeln

I boken Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior, beskriver Dr. David Hawkins en hierarki av mänskliga emotionella tillstånd som börjar med skam och skuld på den låga änden och leder till frid och upplysande på den högre änden (läs mer här).

Hawkins påstår att de lägre emotionella nivåerna försvagar oss, medan de högre gör oss starkare. Och skiljelinjen mellan starkt och svagt är tillståndet av mod, vilket är det första positiva tillståndet. Mod separerar de lägre energierna av krystande, där vi känner att vi slåss mot livet, från de högre energierna av kraft, där vi känner att vi samarbetar med livet. Som Hawkins skriver:

[Courage] is the zone of exploration, accomplishment, fortitude, and determination. At the lower levels, the world is seen as hopeless, sad, frightening, or frustrating; but at the level of Courage, life is seen to be exciting, challenging, and stimulating. … Obstacles that defeat people whose consciousness is [lower] … act as stimulants to those who have evolved into the first level of true power. … This is where productivity begins.

Mod är skiljelinjen mellan en karaktärs svaghet och styrka. Om du vill komma förbi situationen där rädsla och ångest styr ditt liv, måste du till slut omfamna modets energi. Fastän det säkerligen inte är den högsta evolutionära nivån du kan uppnå, är det den första positiva rangen där du kan jobba mer aktivt mot mer ihållande tillstånd som förnuft, kärlek, lycka, och frid. Vid denna nivå ser du livets faror och risker, erkänner dem, och handlar trots dem. Detta krymper rollen av rädsla i ditt liv, så att du kan växa in i högre tillstånd där dina behov bemöts lättare. Rädsla bara blir onödig dödvikt.

Du inser att det inte finns något läskigt förutom till den grad du gör det så i ditt sinne, och att du först måste lära dig att möta dina rädslor, även fast de fortfarande verkar verkliga för dig. Så länge du undviker dem, forsätter du försvaga dig själv. Möt dem, och de löser upp sig.

Källa: Steve Pavlina

Höj din medvetenhet

Varje nivå av medvetenhet i det tidigare inlägget om ämnet är faktiskt en fälla.

När du tar steget till en ny nivå, känns allt till en början underbart. Du har upptäckt hemligheten som har undkommit dig under alla dessa år. Och i ett tag verkar ditt nya tankesätt fungera bra. Du fungerar på en helt ny nivå. Problem som verkade vara oöverstigliga hinder är nu inte mer än gruskorn på vägen.

Men så småningom börjar något lurigt hända. Samma tankesätt som tidigare fungerade så bra för dig börjar gradvis sluta fungera. Ju hårdare du försöker få det att fungera, desto mer misslyckas det.

Insikten som sedan ”på riktigt” drar upp din medvetenhet till nästa nivå är insikten om att din nya, befintliga nivå av tänkande faktiskt är en fälla.

Se exempelvis på nivån av stolthet. Fällan av stolthet är att din självkänsla är väldigt ömtålig – den är baserad på att din externa verklighet är på ett särskilt sätt. Det slutar med att du spenderar mer och mer tid försvarandes den verkligheten. Och så småningom brister den. När du inser att det är en hopplös och meningslös strid att försvara din ömtåliga stolthet, börjar du flyta upp till nivån av mod och börjar möta dina rädslor på riktigt istället för att låtsas att du redan har besegrat dem.

Men mod är också en fälla. Initialt fungerar den väl, men efter ett tag får den dig att hamna i trubbel. Du blir för kontrollerande, och spenderar mer och mer tid med att försöka kontrollera det du inte har någon kontroll över. Din frustration stiger. Så fort du inser att det är hopplöst att försöka kontrollera allt, flyter du upp till nivån av neutralitet.

Med neutralitet antar du tron ”lev och låt leva.” Du blir mer mjuk och accepterande av personer som de är. Livet vid denna nivån är initialt väldigt bekvämt. Men så småningom utlöses fällan. Ditt liv blir gravdis mer belastat av saker som börjar störa dig. Du klagar på dem istället för att göra någonting åt dem, och ingenting händer. Saker blir värre istället för bättre. Du kanske går upp i vikt, får ekonomiska svårigheter, eller möter andra frustrationer. Prokrastination är hur du hanterar livet. Men du kan inte lösa dessa problem genom att hoppas och klaga. Så fort du inser att inget kommer förändras såvida du inte får dig själv att handla, drar du upp din medvetenhet till nivån av villighet.

Och villighet är i sig en fälla. Du börjar handla och utveckla självdisciplin. Det fungerar grymt i ett tag, men sedan börjar du inse att du är som en mus på ett löpband. Du arbetar hårt, men du kommer inte riktigt någonstans. Folk utnyttjar dig. Du börjar känna dig bitter om att investera så mycket möda för så lite nytta. Och så fort du ser fällan, stiger du till nivån av acceptans.

Nu accepterar du ansvaret för att styra ditt eget liv istället för att jobba hårt åt att uppnå andras mål. Du sätter dina egna mål, gör planer, och börjar uppnå dem. Du lär dig att fokusera din energi. Detta fungerar grymt till en början, men sedan börjar du misslyckas. Och misslyckas. Och misslyckas. Du sätter mål och jobbar hårt, men du vet inte riktigt vad du håller på med. Du förstår inte de naturlagar som styr din värld. Du blir frustrerad över att till och med mindre ”värdiga” människor passerar dig. Till slut känner du även här igen fällan – att om du inte förstår lagarna om hur världen verkligen fungerar, kommer du aldrig lyckas med att uppnå dina mål. Du stiger till nivån av förnuft.

Vid nivån av förnuft tar du dig tiden att lära dig reglerna. Du blir väldigt intresserad av att absorbera ny kunskap. Steve Pavlina berättar att när han nådde denna nivå, ändrade han på sin företagsmodell och började tänka väldigt analytiskt och strategiskt. ”Jag studerade försäljning och marknadsföring. Jag gjorde marknadsundersökningar. Jag applicerade det jag lärde mig. Och jag släppte till slut en bästsäljare. Jag klurade ut de regler jag behövde följa för att lyckas, och de fungerade,” skriver Steve. Men nivån av förnuft är också en fälla. Ju mer du tänker, desto mer inser du att sinnet i sig, oavsett hur intelligent eller kunnig du blir, inte kan förse sammanhanget för ditt liv. Den kan inte förse dig med syfte eller mening. Du kan tänka och tänka och analysera och analysera, men ingen mängd data eller information kan säga dig varför du är här och vad du ska leva för. Du börjar känna dig tom och frågar dig själv frågor som, ”Är detta allt som finns?” Ditt resonemang gör att du springer i cirklar, och du ser till slut att det är en fälla. Och så stiger du till nivån av kärlek.

Och så fortsätter cykeln. Den enda konstanten är tillväxt och förändring. Ju mer du motstår att lära dig lärdomarna som kommer dra upp din medvetenhet till den nästa nivån, desto mer smärta och frustration skapar du för dig själv.

När du når en ny nivå av medvetenhet behåller du fördelarna av de tidigare nivåerna, men du frigör deras svagheter. Du behåller självförtroendet av mod utan dumdristigheten, bekvämligheten av neutralitet utan passiviteten, disciplinen av villighet utan frustrationen, fokuset av acceptans utan lika många felsteg, intelligensen av förnuft utan att förlamas av ständig analys, och så vidare.

Som det klyschiga citatet lyder, ”Det kommer inte vara lätt, men det kommer vara värt det.”

Källa: Steve Pavlina