En ny artikel finns nu på Personlig Utveckling Nu: ”Kraften i klarhet”! Artikeln innehåller Steve Pavlinas främsta lärdomar om målsättning, däribland en förklaring på varför du borde sätta mål, vanliga fallgropar, samt hur du går tillväga och direkt börjar se resultat.

Happy learning!