Följande lista med värderingar som Steve Pavlina har skapat kommer hjälpa dig utveckla en tydligare bild av vad som är viktigast för dig i livet, som förklarat i artikeln Att leva sina värderingar. Skriv helt enkelt ut denna sida, markera de värderingar som tilltalar dig mest, och sortera sedan listan i prioritetsordning. När du skummar listan med värderingarna nedan kan du finna att, fastän mestadels av dem har lite eller noll betydelse för dig (och vissa kan till och med verka negativa för dig), finns det de värderingar som bara hoppar ut och kallar på dig, och får dig att känna ”Japp, denna värdering är en del av mig!!”

Denna lista med värderingar är blott en guide. Den är lång och innehåller många synonymer men är sannerligen inte fullständig, så lägg gärna själv till oskrivna värderingar till din egen lista också.

 1. Acceptans
 2. Affektion
 3. Aggressivitet
 4. Aktivitet
 5. Aktsamhet
 6. Altruism
 7. Ambition
 8. Andakt
 9. Andlighet
 10. Angelägenhet
 11. Anpassningsförmåga
 12. Anständighet
 13. Ansvar
 14. Ansvarighet
 15. Användbarhet
 16. Artighet
 17. Artisteri
 18. Att göra skillnad
 19. Att vara den bästa
 20. Attraktion
 21. Avslappning
 22. Avvikelse
 23. Balans
 24. Behag
 25. Behaglighet
 26. Behärskning
 27. Bekräftelse
 28. Belåtenhet
 29. Beredskap
 30. Beröm
 31. Beslutsamhet
 32. Bestämdhet
 33. Betydelse
 34. Bevarande
 35. Bidragande
 36. Blygsamhet
 37. Briljans
 38. Charm
 39. Coolhet
 40. Delning
 41. Devotion
 42. Direkthet
 43. Disciplin
 44. Diskretion
 45. Djärvhet
 46. Djup
 47. Dominans
 48. Drivkraft
 49. Drömma
 50. Dygd
 51. Dynamik
 52. Effektivitet
 53. Ekonomi
 54. Ekonomiskt oberoende
 55. Elegans
 56. Empati
 57. Energi
 58. Engagemang
 59. Enighet
 60. Enkelhet
 61. Ensamhet
 62. Entusiasm
 63. Erfarenhet
 64. Etik
 65. Eufori
 66. Exalterande
 67. Excellens
 68. Expertis
 69. Extas
 70. Extravagans
 71. Extroverthet
 72. Familj
 73. Fantasi
 74. Färdighet
 75. Fart
 76. Fascination
 77. Fasthet
 78. Fattning
 79. Filantropi
 80. Fitness
 81. Flexibilitet
 82. Flow
 83. Flyt
 84. Fokus
 85. Förädling
 86. Förändring
 87. Förbindelse
 88. Förbluffning
 89. Fördomsfrihet
 90. Förfinande
 91. Förhoppningsfullhet
 92. Förmåga
 93. Förnämhet
 94. Förnuftighet
 95. Försäkring
 96. Förståelse
 97. Förstånd
 98. Förtjusning
 99. Förtroende
 100. Förväntan
 101. Förväntning
 102. Fräckhet
 103. Framgång
 104. Framsteg
 105. Frid
 106. Frigörelse
 107. Frihet
 108. Frispråklighet
 109. Frodighet
 110. Fromhet
 111. Fullbordande
 112. Fyndighet
 113. Gästfrihet
 114. Gemenskap
 115. Generositet
 116. Genialitet
 117. Giftermål
 118. Givande
 119. Glädje
 120. Gladlynthet
 121. Gnista
 122. Godkännande
 123. Godmodighet
 124. Grundlighet
 125. Grymhet
 126. Häftighet
 127. Hållbarhet
 128. Hälsa
 129. Hängivenhet
 130. Hänsynstagning
 131. Harmoni
 132. Helighet
 133. Heroism
 134. Hjälpsamhet
 135. Hjältemod
 136. Hjärta
 137. Hjärtlighet
 138. Humor
 139. Hygien
 140. Icke-konformitet
 141. Igenkännande
 142. Individualitet
 143. Industri
 144. Inflytande
 145. Insiktsfullhet
 146. Inspiration
 147. Integritet
 148. Intellekt
 149. Intelligens
 150. Intensitet
 151. Intimitet
 152. Introspektion
 153. Introversion
 154. Intuition
 155. Intuitivitet
 156. Investering
 157. Iver
 158. Jämställdhet
 159. Jämvikt
 160. Käckhet
 161. Kändisskap
 162. Känslighet
 163. Kärlek
 164. Klar sinnelag
 165. Klarhet
 166. Klokhet
 167. Komfort
 168. Kompetens
 169. Koncentration
 170. Kongruens
 171. Konkurrens
 172. Konsistens
 173. Konst
 174. Kontinuitet
 175. Kontroll
 176. Korrekthet
 177. Kraft
 178. Kreativitet
 179. Kul
 180. Kunnande
 181. Kunskap
 182. Kurage
 183. Kvickhet
 184. Kyskhet
 185. Läglighet
 186. Lämplighet
 187. Land
 188. Lång livslängd
 189. Lärande
 190. Lätthet
 191. Lättnad
 192. Ledarskap
 193. Lekfullhet
 194. Livlighet
 195. Logik
 196. Lojalitet
 197. Löjlighet
 198. Löptid
 199. Lösning
 200. Lugn
 201. Lust
 202. Lycka
 203. Lydnad
 204. Lyhördhet
 205. Majestätisk
 206. Mångfald
 207. Mästerskap
 208. Medkänsla
 209. Medvetande
 210. Medvetenhet
 211. Mildhet
 212. Miljövård
 213. Mindfulness
 214. Mjukhet
 215. Mod
 216. Mode
 217. Motivation
 218. Mystik
 219. Nåd
 220. Närhet
 221. Närvaro
 222. Näsvishet
 223. Natur
 224. Njutning
 225. Noggrannhet
 226. Nogrannhet
 227. Nöje
 228. Nyfikenhet
 229. Oberoende
 230. Oegennytta
 231. Omtänksamhet
 232. Opartiskhet
 233. Optimism
 234. Oräddhet
 235. Ordning
 236. Ordning och reda
 237. Organisation
 238. Organisering
 239. Originalitet
 240. Osjälviskhet
 241. Osynlighet
 242. Påhittighet
 243. Pålitlighet
 244. Partnerskap
 245. Passion
 246. Påverkan
 247. Perfektion
 248. Persistens
 249. Plikt
 250. Popularitet
 251. Potens
 252. Pragmatism
 253. Praktiskt
 254. Precision
 255. Prestation
 256. Privathet
 257. Proaktivitet
 258. Professionalism
 259. Prydhet
 260. Punktlighet
 261. Rädslöshet
 262. Rationalitet
 263. Rättvisa
 264. Realism
 265. Reflektion
 266. Religiositet
 267. Renhet
 268. Resiliens
 269. Respekt
 270. Rikedom
 271. Riklighet
 272. Riktning
 273. Rimlighet
 274. Ro
 275. Rykte
 276. Säkerhet
 277. Salighet
 278. Samverkan
 279. Sanning
 280. Sensualitet
 281. Service
 282. Sexighet
 283. Sexualitet
 284. Signifikans
 285. Sinnesro
 286. Själsstyrka
 287. Självkontroll
 288. Självrespekt
 289. Självständighet
 290. Självtillit
 291. Självdisciplin
 292. Självuttryckande (Self-expression)
 293. Skandalös
 294. Skicklighet
 295. Skönhet
 296. Skötsel
 297. Slughet
 298. Slutförande
 299. Smidighet
 300. Sofistikerad
 301. Solidaritet
 302. Spänning
 303. Sparsamhet
 304. Spontanitet
 305. Stabilitet
 306. Städat
 307. Status
 308. Stillhet
 309. Stöd
 310. Stolthet
 311. Stränghet
 312. Struktur
 313. Styrka
 314. Sundhet
 315. Sympati
 316. Synergi
 317. Tacksägelse
 318. Tacksamhet
 319. Tålamod
 320. Talförmögenhet
 321. Tapperhet
 322. Teamwork
 323. Temperament
 324. Tillbedjan
 325. Tillförlitlighet
 326. Tillfredsställelse
 327. Tillgänglighet
 328. Tillhörighet
 329. Tillväxt
 330. Tokighet
 331. Traditionalism
 332. Transcendens
 333. Tro
 334. Trofasthet
 335. Trovärdighet
 336. Tystnad
 337. Under
 338. Underhållning
 339. Undervisning
 340. Ungdomlighet
 341. Unikhet
 342. Uppfinningsrikedom
 343. Upplösning
 344. Uppmärksamhet
 345. Uppmuntran
 346. Uppoffring
 347. Uppriktighet
 348. Upprymdhet
 349. Uppskattning
 350. Upptäckt
 351. Utbildning
 352. Utforskning
 353. Uthållighet
 354. Utilitet
 355. Utlandiskt
 356. Utmaning
 357. Utomhus
 358. Våghalsighet
 359. Vägledning
 360. Välgörenhet
 361. Välstånd
 362. Välvilja
 363. Vänlighet
 364. Vänskap
 365. Värdighet
 366. Variation
 367. Värme
 368. Varmhjärtad
 369. Verkningsfullhet
 370. Vetenskap
 371. Vigör
 372. Vila
 373. Vilja
 374. Villighet
 375. Vinnande
 376. Vinst
 377. Visdom
 378. Vision
 379. Visshet
 380. Vitalitet
 381. Volontär
 382. Vördnad
 383. Återhållsamhet
 384. Äktenskap
 385. Ära
 386. Ärlighet
 387. Äventyr
 388. Ödmjukhet
 389. Önskan
 390. Öppenhet
 391. Öppensinnad
 392. Överensstämmelse
 393. Överflöd
 394. Överlägsenhet
 395. Överraskning
 396. Övertalande
 397. Övertygelse

Källa: Steve Pavlina


P.S. Jag tror att du är en livsnjutare. I alla fall, att du ämnar att vara mer av en livsnjutare. Det är därför du läser denna hemsida, och det är därför jag skriver på den. Men varken du eller jag är alltid här, inne på denna sida. Oftare är vi inne på våra sociala medier. På Personlig Utveckling Nus Facebooksida lägger jag upp både dessa blogginlägg (med en härlig bild), samt mer lättuggat innehåll som gör att du förblir inspirerad och informerad i din strävan efter mer livsnjutning – allt i bekvämligheten av ditt nyhetsflöde. Gilla gärna sidan för att ta del av dem (och, om du vill, hålla en dialog med mig, vilket jag skulle tycka vore jättekul). Förstås kan du avgilla när du vill. Hoppas vi ses där. ☀️